Pensionärsklubben Milstolpen

Verksamhet år 2019

 • Månadsmöten
  Andra fredagen i månaden kl. 13
 • Arrangera resor
  Dagsresor
  Teaterresor
  Region Österbottens o Förbundets resor
 • Motion
  Motionslådor 3 st
  Aspegrens, Fäbodavägen och Gamla Hamn
  Friluftsdag / Motionsdagar / Motionskort
 • Senior-fitness / Jeppis Gym
  Skolgatan 25, Strengbergshuset, onsdagar kl. 9.30
 • Boule / inomhus / utomhus
  Måndagar kl. 13 Backman Erik     tel. 044-2792 244
  Onsdagar kl. 13 Björkman Arne   tel. 050-300 1101
  Svenska gården, vintertid

            Segelsundsplanen, sommarmånader
            Intill Minigolf banan / Pursisalmi skola
            Onsdagar kl. 13 Backman Erik

 • Fri samvaro
  Diskussionscafé, se annons
  Sista fredagen i månaden kl. 13 - 15
  Ebba Björkell och Benita Kronholm.
 • Pidro
  Måndag och torsdag kl. 10 - 14
  Under sommarmånaderna spelas vid Assarlid i Larsmo måndagar kl. 12.
  Jan-Erik Backlund   tel. 050-3560 778
 • Bridge
  Fredagar kl. 12 – 15.30
  Bo-Erik Enell        tel. 044-3472 207

  Lunchträffar, första tisdagen i månaden
 • på restaurang Epoque kl. 12.30
 • Lunchträffar, sista fredagen i månaden
  i Svenska gården kl. 12.00 från 2019
 • Seniordata / Dataträffar
 • Tisdagar kl. 10 - 11.30 från den 24 september 2019