Pensionärsklubben Milstolpen

PENSIONÄRSKLUBBEN MILSTOLPEN:s STYRELSE

Styrelsen väljes vid höstmötet, som hålls inom november månad enligt
föreningens stadgar. Styrelsen för år 2019 består av:

Ordförande / Programansvarig, månadsmöten
Ulla Grönvall-Streng, Fredsvägen 30, 68600 Jakobstad
Tel.040-503 3361, E-post: ubaugs@gmail.com
Viceordförande / webbansvarig
Carl-Gustav Molander, Timmervägen 4, 68600 Jakobstad
Tel. 06-723 5231, 050-3229635, E-Post: carl-gustav.molander@multi.fi
Medlem / månadsmöten         
Molly Andersson, Jakobsgatan 47, 68600 Jakobstad
Tel. 040-012 6767, E-post: andersson_molly@hotmail.com
Medlem  / medlemsregistret
Benita Troberg, Genvägen 4 B 13, 68620 Jakobstad
Tel. 040-822 3856, E-post: benitatroberg@hotmail.com
Medlem / lotteri
Irma Jungerstam, Svedjenabbagatan 11, 68600 Jakobstad
Tel. 06-724 5766, 050-338 3446, E-post: irma.jungerstam@multi.fi

Suppleanter    
Sekreterare
Sverre Sandås, Oxhamnsgatan 21 H, 68620 Jakobstad
Tel. 050-523 3402, E-post: sverre.sandas@multi.fi

Kassör
Bo Forsman, Smedsvägen 11, 68600 Jakobstad
Tel. 050-056 9946, E-pst: bo.forsman@multi.fi

Motionsansvarig
Benita Kronholm, Styrmansgatan 12 A 19, 68600 Jakobstad
Tel. 040-044 1336, E-Post: benita.kronholm@multi.fi

Resekoordinator
Siv Sundberg, Åkerleden 2, 68600 Jakobstad
Tel. 045-611 9896, E-post: sivsundberg36.ss@gmail.com

Övriga ansvarspersoner:
Facebook ansvarig

Inga-Britt Löw, tfn 050-599 1401, i-blow@multi.fi

Boule ansvarig, onsdagar        
Arne Björkman,  Pederstadsgatan 9, 68600Jakobstad
tel. 050-300 1101, E-pst: arne1915@hotmail.com
Boule ansvarig, måndagar                      
Erik Backman, Heikelsgatan 4, 68600 Jakobstad
tfn 044-279 2244, E-post: erik.backman@hotmail.com

Motionslådor
Curt Ena, Herrholmsgatan 13 B 21, 68600 Jakobstad
tfn 040-049 2011    

Diskussionscafé
Ebba Björkell, Karlasgränd 3B 13, 68600 Jakobstad
tel. 050-5971742, E-post: ebba.bjorkell@multi.fi

Milstolpens valberedningskommitté består av:
Gurli Sjöberg, ordf. Fiskebäcksvägen 5, 68630 Jakobstad,
tel. 040-7518418, E-post: gurli.sjoberg@multi.fi
Linnea Fagerlund, Vestersundsgatan 42, 68620 Jakobstad
tel. 040-861 5697, E-post: linnea.fagerlund@multi.fi
Hans-Ola Haga, Briggvägen 30, 68620Jakobstad
tel. 050-407 4252, E-post: ola.haga@gmail.com