Pensionärsklubben Milstolpen

PENSIONÄRSKLUBBEN MILSTOLPEN:s STYRELSE

Styrelsen väljes vid höstmötet, som hålls inom november månad enligt
föreningens stadgar. Styrelsen för år 2021 består av:

Ordförande / Programansvarig, månadsmöten
Ulla Grönvall-Streng, Fredsvägen 30, 68600 Jakobstad
Tel.040-503 3361, E-post: ubaugs@gmail.com
Viceordförande / webbansvarig
Carl-Gustav Molander, Timmervägen 4, 68600 Jakobstad
Tel. 06-723 5231, 050-3229635, E-Post: carl-gustav.molander@multi.fi
Medlem / månadsmöten         
Molly Andersson, Jakobsgatan 47, 68600 Jakobstad
Tel. 040-012 6767, E-post: andersson_molly@hotmail.com
Medlem  / medlemsregistret
Benita Troberg, Genvägen 4 B 13, 68620 Jakobstad
Tel. 040-822 3856, E-post: benitatroberg@hotmail.com
Medlem /
Bo-Erik Sundqvist, Stengränd 4, 68600 Jakobstad
Tel. 044-9731536, E-post: bo-erik.sundqvist@multi.fi

Suppleanter    
Sekreterare
Sverre Sandås, Oxhamnsgatan 21 H, 68620 Jakobstad
Tel. 050-523 3402, E-post: sky.sandas@multi.fi

Kassör
Linnea Fagerlund, Vestersundsgatan 42, 68620 Jakobstad
040-861 5697, 06-723 5705E-pst: linnea.fagerlund@multi.fi

Motionsansvarig / Diskussioncafé
Benita Kronholm, Styrmansgatan 12 A 19, 68600 Jakobstad
Tel. 040-044 1336, E-Post: benita.kronholm@multi.fi

Resekoordinator
Siv Sundberg, Åkerleden 2, 68600 Jakobstad
Tel. 045-611 9896, E-post: sivsundberg36.ss@gmail.com

Övriga ansvarspersoner:
Facebook ansvarig

Inga-Britt Löw, tfn 050-599 1401, i-blow@multi.fi

Boule ansvarig, onsdagar        
Arne Björkman,  Pederstadsgatan 9, 68600Jakobstad
tel. 050-300 1101, E-pst: arne1915@hotmail.com
Boule ansvarig, måndagar                      
Erik Backman, Heikelsgatan 4, 68600 Jakobstad
tfn 044-279 2244, E-post: erik.backman@hotmail.com

Motionslådor
Curt Ena, Herrholmsgatan 13 B 21, 68600 Jakobstad
tfn 040-049 2011    

Diskussionscafé
Ebba Björkell, Karlasgränd 3B 13, 68600 Jakobstad
tel. 050-5971742, E-post: ebba.bjorkell@multi.fi

Styrelsen håller sina möten i Svenska gården måndagar kl 10.00,
Herrholmsgatan 18, 68600 Jakobstad.

Januari                11.1.2021
Februari                8.2.2021
Mars                        1.3.2021
Mars                      29.3.2021
Maj                           3.5.2021
Augusti                   9.8.2021
September            6.9.2021
Oktober                4.10.2021
November           1.11.2021
November         29.11.2021