Pensionärsklubben Milstolpen

PENSIONÄRSKLUBBEN MILSTOLPEN:s STYRELSE

Styrelsen väljes vid höstmötet, som hålls inom november månad enligt
föreningens stadgar. Styrelsen för år 2022 består av:

Ordförande / Programansvarig, månadsmöten                    
Ulla Grönvall-Streng
Tel.040-503 3361, E-post: ubaugs@gmail.com

 

Viceordförande / webbansvarig
Carl-Gustav Molander
Tel. 050-3229635, E-Post: carl-gustav.molander@multi.fi


Sekreterare
Mats Weckström
Tel. 040-503 4386 E-post: mats.weckstrom@multi.fi


Kassör
Linnea Fagerlund
040-861 5697, 06-723 5705 E-pst: linnea.fagerlund@multi.fi

Medlemsregistret
Benita Troberg
Tel. 040-822 3856, E-post: benitatroberg@hotmail.com


                                        
Resekoordinator
Siv Sundberg
Tel. 045-611 9896, E-post: sivsundberg36.ss@gmail.com

 

Övriga styrelsemedlemmar
Sverre Sandås
Tel. 050-523 3402, E-post: sky.sandas@multi.fi

 

Bertel Widjeskog
Tel. 050-088 8530 E-post bertel.widjeskog@multi.fi

 


             
  Annica Turpeinen
  Tel. 050-523 5969 E-post annicaturpeinen@hotmail.fi

    

  Värdinnegrupper
  Inga Lund
  Tel. 050-322 9645 E-post lund_inga@hotmail.comProgramkommitté
Ulla Grönvall-Streng, sammankallare, Annica Turpeinen och Inga Lund

Resekommitté
Siv Sundberg, sammankallare, Bo Forsman och Linnea Fagerlund

Övriga ansvarspersoner:
Facebook ansvarig

Inga-Britt Löw, tfn 050-599 1401, i-blow@multi.fi

Boule ansvarig, onsdagar        
Arne Björkman
tel. 050-300 1101, E-pst: arne1915@hotmail.com
Harald Nordman
tel. 040-569 5491 I Tellushallen, E-post: harald412013@gmail.com

Boule ansvarig, måndagar                      
Erik Backman
tfn 044-279 2244, E-post: erik.backman@hotmail.com

Golfsektionen
Leds av Johan Karjaluoto
tel. 040-0660 322, E-post johan.k@multi.fi

Bowling
Ulla Grönvall-Streng
Tel.040-503 3361, E-post: ubaugs@gmail.com

Motionslådor
Curt Ena
tfn 040-049 2011    

Diskussionscafé
Ulla Weckström

Styrelsen håller sina möten i Svenska gården torsdagar kl 13.00,
Herrholmsgatan 18, 68600 Jakobstad.

Januari                    3.1.2023   kl. 13
Februari                  2.2.2023   kl. 13
Mars                          2.3.2023   kl. 13
Mars                         30.3.2023   kl.13
Maj                             4.5.2023   kl. 13
Juni                            1.6.2023   kl.13
Augusti                     3.8.2023   kl. 13
Augusti                    31.8.2023   kl.13
Oktober                  5.10.2023   kl. 13  
November              2.11.2023   kl.13
December               7.12.2023   kl.13

 

Till Startsidan