Pensionärsklubben Milstolpen

PENSIONÄRSKLUBBEN MILSTOLPEN:s STYRELSE

Styrelsen väljes vid höstmötet, som hålls inom november månad enligt
föreningens stadgar. Styrelsen för år 2024 består av

Ordförande
Inga Lund
Tel. 050-322 9645 E-post lund_inga@hotmail.com

   

Viceordförande
Ronny Brännbacka
Tel. 044-506 0046 E-post ronnybrannbacka@gmail.com

 

Medlemsregistret / Resekoordinator
Ulla Grönvall-Streng
Tel.040-503 3361, E-post: ubaugs@gmail.com

 

Sekreterare
Mats Weckström
Tel. 040-503 4386 E-post: mats.weckstrom@multi.fi


Kassör
Annica Turpeinen
Tel. 050-523 5969 E-post annicaturpeinen@hotmail.fi

Resekommittén
Linnea Fagerlund
040-861 5697, 06-723 5705 E-pst: linnea.fagerlund@multi.fi

                                        
Resekommittén
Siv Sundberg
Tel. 045-611 9896, E-post: sivsundberg36.ss@gmail.com

 

Övriga styrelsemedlemmar
Sverre Sandås
Tel. 050-523 3402, E-post: sky.sandas@multi.fi

 

Bertel Widjeskog
Tel. 050-088 8530 E-post bertel.widjeskog@multi.fi

 


             
Resekommittén
Siv Sundberg och Linnea Fagerlund

Programkommittén
Inga Lund, Annica Turpeinen och Bertel Widjeskog

Övriga ansvarspersoner:
Facebook ansvarig

Inga-Britt Löw, tfn 050-599 1401, i-blow@multi.fi

Boule ansvarig, onsdagar        
Arne Björkman
tel. 050-300 1101, E-post: arne1915@hotmail.com
I Tellushallen
Harald Nordman tel. 040-569 5491, E-post: harald412013@gmail.com
Gustav Vikström tel. 040-538 9102, E-post:  g.vikström@multi.fi

Boule ansvarig, måndagar                      
Erik Backman
tfn 044-279 2244, E-post: erik.backman@hotmail.com

Golfsektionen
Johan Karjaluoto
tel. 040-0660 322, E-post johan.k@multi.fi

Bowling
Ulla Grönvall-Streng
Tel.040-503 3361, E-post: ubaugs@gmail.com

Motionslådor
Curt Ena
tfn 040-049 2011    

Diskussionscafé
Ulla Weckström

Värdinnegrupperna
Ann-Lis Backlund

Milstolpens webplats
Carl-Gustav Molander, reserv Ronny Brännbacka

Styrelsen håller sina möten i Svenska gården torsdagar kl 12.00,
Herrholmsgatan 18, 68600 Jakobstad.

Januari                    4.1.2024   kl. 12
Februari                  1.2.2024   kl. 12
Februari                 29.2.2024  kl. 12
April                          4.4.2024   kl. 12
Maj                             2.5.2024   kl. 12
Juni                            6.6.2024   kl.12
Augusti                     1.8.2024   kl. 12
September              8.9.2024   kl. 12
Oktober                  3.10.2024   kl. 12 
Oktober                31.10.2024   kl. 12
December              5.12.2024   kl. 12

 

Till Startsidan