Pensionärsklubben Milstolpen

PENSIONÄRSKLUBBEN MILSTOLPEN:s STYRELSE

Styrelsen väljes vid höstmötet, som hålls inom november månad enligt
föreningens stadgar. Styrelsen för år 2021 består av:

Ordförande / Programansvarig, månadsmöten
Ulla Grönvall-Streng
Tel.040-503 3361, E-post: ubaugs@gmail.com
Viceordförande / webbansvarig
Carl-Gustav Molander
Tel. 06-723 5231, 050-3229635, E-Post: carl-gustav.molander@multi.fi
Medlem / månadsmöten         
Molly Andersson
Tel. 040-012 6767, E-post: andersson_molly@hotmail.com
Medlem  / medlemsregistret
Benita Troberg
Tel. 040-822 3856, E-post: benitatroberg@hotmail.com
Medlem /
Bo-Erik Sundqvist
Tel. 044-9731536, E-post: bo-erik.sundqvist@multi.fi

Suppleanter    
Sekreterare
Sverre Sandås
Tel. 050-523 3402, E-post: sky.sandas@multi.fi

Kassör
Linnea Fagerlund
040-861 5697, 06-723 5705E-pst: linnea.fagerlund@multi.fi

Motionsansvarig / Diskussioncafé
Benita Kronholm
Tel. 040-044 1336, E-Post: benita.kronholm@multi.fi

Resekoordinator
Siv Sundberg
Tel. 045-611 9896, E-post: sivsundberg36.ss@gmail.com

Övriga ansvarspersoner:
Facebook ansvarig

Inga-Britt Löw, tfn 050-599 1401, i-blow@multi.fi

Boule ansvarig, onsdagar        
Arne Björkman
tel. 050-300 1101, E-pst: arne1915@hotmail.com
Boule ansvarig, måndagar                      
Erik Backman
tfn 044-279 2244, E-post: erik.backman@hotmail.com

Motionslådor
Curt Ena
tfn 040-049 2011    

Diskussionscafé
Ebba Björkell
tel. 050-5971742, E-post: ebba.bjorkell@multi.fi

Styrelsen håller sina möten i Svenska gården måndagar kl 10.00,
Herrholmsgatan 18, 68600 Jakobstad.

Januari                11.1.2021
Februari                8.2.2021
Mars                        1.3.2021
Mars                      29.3.2021
Maj                           3.5.2021
Augusti                   9.8.2021
September            13.9.2021  kl.18
Oktober                4.10.2021    kl.18
November           1.11.2021    kl.18
November         29.11.2021    kl. 18