Pensionärsklubben Milstolpen

 PENSIONÄRSKLUBBEN MILSTOLPEN r.f.

Föreningen grundades år 1963 under namnet M-klubben. Av M:et framgår att klubben ursprungligen var avsedd för enbart män. Fjorton år senare, år 1976 blev även kvinnliga medlemmar välkomna i klubben . År 1972 anslöts klubben till Svenska Pensionärsförbundet, som grundats samma år.

Namnet M-klubben kvarstod fram till år 2003 då klubbens nya namn Pensionärsklubben Milstolpen r.f. antogs.

Föreningen håller under vinterhalvåret månadsmöten andra fredagen i månaden kl. 13:00 på Svenska Gården, Herrholmsgatan 18, 68600 Jakobstad. Eventuella ändringar ifråga om mötesdag eller tidpunkt meddelas i Österbottens Tidnings minneslista.
 
Utöver månadsmötena har föreningen en livlig medlemsverksamhet i form av klubbar såsom
a)  Bridgeklubben, samlas varje måndag kl. 12 - 15 i Svenska Gården.
      Bo-Erik Enell tel. 044-3472 207
     
b)  Pidrospelarna samlas varje måndag och torsdag kl. 9.00 - 12.00 i Svenska
     Gården. Jan-Erik Backlund  tel. 050-3560 778
 
c) Under vintermånaderna oktober-april spelas inomhus boule i Svenska
     Gården måndagar kl. 13 och onsdagar kl. 13. Måndag Erik Backman,
     onsdag Arne Björkman.
     I Tellushallen onsdagar och fredagar kl.14, Gustav Vikström tel. 040-5389 102 och
     Harald Nordman tel. 040-5695 491

     Under maj - september spelas boule på Segelsundsplanen onsdagar kl. 13 - 15
     Gustav Vikström tel. 040-5389 102 och
     Harald Nordman tel. 040-5695 491

d)  Diskussionscaféet är öppet under vinterhalvåret i Svenska Gården sista
     fredagen i månaden kl.13 - 15. Ulla Weckström. tel. 050 358 168.

e)  Konditionsträning sköter vi på Jeppis Gym, Skolgatan 25,
     Strengbergshuset, onsdagar kl. 9.30.
 
f)  Föreningen har tre motionslådor; vid Aspegrens, Gamla Hamn och
    Fäbodavägen

  RESOR:
Föreningen anordnar endagsresa inom närregionen. Andra resor, som ofta
ordnas är teaterbesök och en- eller flerdagsresor till områden utanför närregionen. Föreningsmedlemmarna deltar även i resor ordnade av Region Österbotten eller förbundet. Dessa resor utannonseras i förbundets tidning
GOD TID.

Till Startsidan