Pensionärsklubben Milstolpen

VÄLKOMMEN TILL PENSIONÄRSKLUBBEN MILSTOLPENS WEBBPLATS

Pensionärsklubben är en svenskspråkig, ideell, politiskt obunden förening med
över 550 pensionärer som medlemmar.

Föreningen arbetar för att

- sammanföra pensionärer och att befrämja medlemmarnas sociala och kulturella
  intressen
- bevaka pensionärernas intressen lokalt samt öka deras delaktighet i nutid och
  framtid
- för medlemmarna ordna regelbundna samkväm med program, studie- och klubb-
  verksamhet, exkursioner, teaterbesök och gruppresor av olika slag
- informationsmapp om Milstolpens verksamhet i biblioteket

Du hittar oss också på Facebook

 


MATINÉFÖRESTÄLLNING PÅ WASATEATER;
BOTNIA PARADISE MED HUMORGRUPPEN KAJ      Läs mera i kalendern >>

AKTUELLT

Boulespelandet utomhus inleds onsdag den 5.5 kl. 13 på Segelsundsplanen intill Mini-Golfbanan. Nya och gamla spelare välkomna med i gemenskapen.

Välkommen till Maskens discgolfbana fredag 7.5.kl.13! Benita och Sverre tar dig med på en första bekantskap med banan och discgolf. Passar alla, är idag populärt bland pensionärer, kallar till samvaro ute i det fria, motion och spänningsfyllda moment. Klubben har tolv set discar till förfogande.


Utflyktsdag fre 14.5 kl.13 till Fäboda. Servering, motion och program. Reservera pengar för serveringen. För icke bilburna ordnas samåkning. Start kl. 12.30 från Svenska gården. Fritidsklädsel med gott humör i bagaget. Anmäl dig till Siv, nr 045-611 9896 senast tisdag 11.5. Välkommen! Se mera i kalendern >>>


Golfträningar börjar torsdag 20.5 kl. 10.00.
Gamla Pirilövägen 311, 68600 Jakobstad. Vi försöker arrangera träningar varannan vecka. Kontaktperson: Johan Karjaluoto tel. 040-0660 322

Föreningarna i norra Österbotten arrangerar en boule turnering under sommarmånaderna maj - september. Läs mer i kalendern >>>

Här kan ni se Svenska pensionärsförbundets digitala evenemang våren 2021!

Med dnna länken kan du se Milstolpens Aprilträff med allsång fredag 13-14 via Zoom med Carl-David Wallin och Håkan Streng.

Inspelning från informationstillfället med Pehr Löv 31.3.2021

Materialet från Pehr Lövs föreläsning 31.3.2021 om
"DET AKTIVA LIVETS BETYDELSE FÖR HÄLSAN”

Inspelning från informationstillfället med Ole Norrback 14.4.2021

Inspelning från informationstillfället med Marina Kinnunen 28.4.2021

It för seniorer på webben


Regeringen har godkänt plan för att avveckla coronarestriktioner

Coronafallen har minskat betydligt

 

                                                                                                                            Foto:     Linnea Fagerlund