Pensionärsklubben Milstolpen

Stadens information för oss äldre

Läs här >>>

Information från stadens Äldreråd

 Ordförande i stadens äldreråd är Ulla Grönvall-Streng och representerar därmed också Milstolpen.

Hälsokontroll 5 år efter din pensionering

Då fem år gått efter din pensionering, har du rätt till en avgiftsfri hälsokontroll på hälsocentralen. Numret du skall kontakta för att boka ett hälsokontrollbesök är 786 1333.


Hälsobefrämjande hembesök för 80-åringar
Social- och hälsovårdsverket

- erbjuder möjlighet till hembesök hos dig som är äldre och som ännu inte haft behov av samhällets tjänster.
- vill genom besöket av en hälsovårdare jämte fysio- eller ergoterapeut stöda ditt välmående, din hälsa och din funktionsförmåga.
Besöket är gratis. 
Om du är intresserad av ett besök eller vill få mera information kontakta då tel: 050-5240498, onsdagar mellan kl. 9.30 och 10.30. 

Mer information om service och lagar nedan.

Lag om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre
Läs här >>>

Kvalitetsrekommendation för att trygga ett bra åldrande och förbättra servicen
Läs här >>>

Samlade länkar till utbildningar mm. på nätet
Läs här >>>