Pensionärsklubben Milstolpen

PENSIONÄRSKLUBBEN MILSTOLPEN:s STYRELSE

Styrelsen väljes vid höstmötet, som hålls inom november månad enligt
föreningens stadgar. Styrelsen för år 2017 består av:

Ordförande  
Carl-Gustav Molander, Timmervägen 4, 68600 Jakobstad
tfn 06-723 5231, 050-3229635, carl-gustav.molander@multi.fi
Viceordförande    
Sten Gripenberg, Spovvägen 11, 68630 Jakobstad
tfn 06-724 4175, 050-590 3359, stengripenberg@hotmail.com
Kassör             
Irma Jungerstam, Svedjenabbagatan 11, 68600 Jakobstad
tfn 06-724 5766, 050-338 3446, irma.jungerstam@multi.fi
Medlem          
Kristina Saari, Otto Malmsgatan 7 A 13, 68600 Jakobstad
tfn 06-723 6849, 050-581 4856, kristina.saari@multi.fi
Medlem      
Gurli Sjöberg, Fiskebäcksvägen 5, 68630 Jakobstad                       
tfn 06-723 5469, 040-751 8418, gurli.sjoberg@multi.fi

Suppleanter     
Benita Troberg Genvägen 4 B 13, 68620 Jakobstad
tfn  040-822 3856, benitatroberg@hotmail.com

Hedvig Nordman, Bennäsvägen 36, 68600 Jakobstad
tfn 050-374 8211, 06-723 5738, hedvig.nordman@hotmail.com
Sekreterare
Ulla Grönvall-Streng, Fredsvägen 30, 68600 Jakobstad                
040-503 3361           ulla.gronvall-streng@surfnet.fi


Resekoordinator     
Gurli Sjöberg, se ovan
Medlemsansvarig    
Benita Troberg, se ovan
Webbansvarig           
Carl-Gustav Molander, se ovan
Irma Jungerstam, se ovan
Facebook ansvarig
Inga-Britt Löw, tfn 050-599 1401, i-blow@multi.fi
                            
Boule ansvarig, sommartid         
Yngve Lind, Otto Malmsgatan 9 B 48, 68600 Jakobstad
tfn 06-7230225, 0500-162834 yngve.lind@multi.fi

Boule ansvarig, vintertid, måndagar                      
Erik Backman, Heikelsgatan 4, 68600 Jakobstad
tfn 044-279 2244, erik.backman@hotmail.com

Boule ansvarig, vintertid, onsdagar                     
Nils Borg, Rådhusgatan 42, 68620 Jakobstad
tfn 06-723 6562, 050-322 9641, nils.borg29@gmail.com

Motionsansvarig     
Curt Ena, Herrholmsgatan 13 B 21, 68600 Jakobstad
tfn 040-049 2011     

Milstolpens valberedningskommitté består av:
Siv Sundberg, 045-611 9896,  sivsundberg36.ss@gmail.com
Birgitta Cederberg, 050-571 1930
Karl-Johan Vikström, 040-056 4424,  karl-johan.vikström@hotmail.com