Pensionärsklubben Milstolpen

Lär dig allt om Sudoku-sifferspelet, som likt korsord tränar hjärnan.

https://kryss.se/sudoku-regler

Kortkurs
Ett sudoku består av 9 x 9 fält;
9 vågräta rader
9 lodräta kolumner
9 block (av 3 x 3 fält)

Målet är att fylla i alla fält med talen 1 – 9, på så vis att varje tal bara förekommer 1 gång per rad, 1 gång per kolumn och 1 gång per block.

Vecko-sudoku-spelen publiceras ett varje vecka i 2 olika format (excel och pdf). Du kan lösa veckosudokut direkt på datorn om du har programmet Excel, d v s fylla i siffrorna i de tomma rutorna. Spara det på din dator då du löst det. De givna startsiffrorna är låsta.

Du kan också skriva ut sudokut och enklast då versionen som publiceras i pdf-format. Sedan är det bara att skrida till verket med pennan i högsta hugg.

Lycka till!

Milstolpens Sudoku vecka 20  PDF-format       hittar du >> här
Milstolpens Sudoku vecka 20  Excel-format     hittar du >> här

Milstolpens Sudoku vecka 19  PDF-format       hittar du >> här
Milstolpens Sudoku vecka 19  Excel-format     hittar du >> här
Lösningen på Sudoku vecka 19                             hittar du >> här

Milstolpens Sudoku vecka 18  PDF-format       hittar du >> här
Milstolpens Sudoku vecka 18  Excel-format     hittar du >> här
Lösningen på Sudoku vecka 18                             hittar du >> här

Milstolpens Sudoku vecka 17  PDF-format       hittar du >> här
Milstolpens Sudoku vecka 17  Excel-format     hittar du >> här
Lösningen på Sudoku vecka 17                             hittar du >> här

Milstolpens Sudoku vecka 16  PDF-format       hittar du >> här
Milstolpens Sudoku vecka 16  Excel-format     hittar du >> här
Lösningen på Sudoku vecka 16                              hittar du >> här