Pensionärsklubben Milstolpen

FPA REHABILITERINGS- OCH ANPASSNINGSKURSER ÅR 2020 samt

HÄRMÄN REHAB TULES- kurser för personer med ledsymptom i höft, knä eller vrister

IKKU-kurs för multisjuka över 68 år

Målgruppen är äldre multisjuka personer över 68 år som bor hemma eller i ett servicehem, som står utanför arbets­livet och som på grund av sin sjukdom har behov av multidisciplinär rehabilitering i kursform

Anpassningskurs för personer med minnesstörningar

Kursen är för dig med lindrig minnessjukdom eller som är i tidigt stadium, såsom Alzheimers sjukdom, Lewy body-demens, vaskulär demens, frontotemporal degeneration eller minnessjukdom orsakad av Parkinsons sjukdom eller en kombination av dessa. MMSE- minnestestresultatet är minst 23 poäng.

Rehabilitering för närstående 2020

Rehabiliteringskursen är för personer som sköter eller assisterar en vuxen anhörig/närstående dagligen