Pensionärsklubben Milstolpen

För i år har Fpa upphandlat de flesta rehabiliterings- och anpassningskurserna
vilket ofta innebär lite ändringar i servicebeskrivningarna. 

Dessa kurser bekostas av Fpa och är gratis för deltagarana. Fpa tar även del i resekostnaderna. Kontakta gärna oss för närmare info!

Parkurserna för närståendevårdare kursnr 82053 & 82054 för år 2021 kan ansökas utan läkarutlåtande eller någon annan medicinsk utredning som bilaga till rehabiliteringsansökan. 

  • Då rehabiliteringen inleds lämnar klienten en kopia av patientjournalen från hälso- och sjukvården till serviceproducenten eller ger sitt skriftliga samtycke till att serviceproducenten får åtkomst till klientens hälsouppgifter i Kanta-systemet. 
  • Innan rehabiliteringen inleds kontaktar serviceproducenten klienten och hör sig för om sådant som gäller klientens samt partnerns, den närståendes eller anhörigas hälsa och som ska beaktas då rehabiliteringen genomförs.
  • Vårdtagaren som deltar på parkursen är en vuxen partner, anhörig eller närstående.

Observera att kursen för enbart närståendevårdaren är flyttad från år 2020 och kräver ännu läkarutlåtande som bilaga till ansökan.

  • Vårdtagaren som ej deltar på kursen kan vara barn/ungdom eller vuxen

Bifogar broschyren som dock kommer uppdateras när de slutliga resultaten från upphandlingen konfirmeras.  Läs mera här >>>

Även ansökningsblanketten KU132r har förnyats då Fpa lanserat nya rehabiliteringsformer men även äldre versioner kan ännu användas. Ansökningsblanketten finns här >>>

Ystävällisin terveisin

Med vänlig hälsning

Nina Karlsberg

Kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin asiantuntija
Sakkunnig inom rehabilitering och arbetshälsa

puh/tel 050 370 5044

nina.karlsberg@harmankuntokeskus.fi
www.harmankuntokeskus.fi

HÄRMÄN KUNTOUTUS / HÄRMÄ REHAB
Vaasantie 22

62375 YLIHÄRMÄ