Pensionärsklubben Milstolpen

PROGRAM

Stommen i föreningens verksamhet består av månadsmöten, som hålles
i Svenska gården andra fredagen i månaden kl. 13.
Under sommarmånaderna juni, juli och augusti hålles inga månadsmöten.
Mötesdagarna annonseras i ÖT:s minneslista

Datum      Gäster, program

Program under 2017

13 jan     Månadsmöte kl.13
                  Tema:    Finland 100 år
              
    Dagens gäst Curt Nyman, kultursekreterare Marja-Leena Pitkäaho
                 
informerar om program i staden under 100-årsjubileet.
                  Musikinslag: Dennis Rönngård
                 
Föreningens veteraner uppvaktas med en ros

10 febr    Månadsmöte kl.13                Vårmöte
                  
Dagens gäst: före detta kommundirektören från Kronoby Stig Östdahl
               
    Musikinslag: Vivan Kamb ack. av Marcus Söderström

10 mars  Månadsmöte kl. 13
                   Månadens gäster: förbundsordförande Ole Norrback
                 
  Musikinslag: Kristoffer och Håkan Streng

7 april     Månadsmöte kl. 13
                   Gäster: Margareta Norrgård och Sonja Nyholm från Resebyrå
                   Ingves & Svanbäck.
                   Musik av unga blåsare från musikinstitutet.

12 maj    Månadsmöte                         Vårfest
                  Månadens gäster: författare Wava Stürmer och sportens man i
                  Österbotten Antti Koivukangas.
                  Musikinslag: dragspelare Mattbäck & Wiklund med solisten 
                  Kristina Lahti.    
                  Vi uppmanar till att bära hatt på vårfesten.

8 sept     Månadsmöte kl. 13
                 Tema:   Hälsa och välbefinnande
                
Doktor i hälsovetenskap Pia Nyman
                
Musikinslag: trubadur och låtskrivare Peter Svanström

13 okt     Månadsmöte kl. 13
                 Månadens gäst: företagsrådgivare och före detta GRM revisor
                 Knut Gripenberg berättar om skatt / gåva / arv
                 Musik och sång med: Mia Willnäs och Filip Vikström

10 nov    Månadsmöte kl 13                Höstmöte
                 
Månadens gäst: styrelseordförande i Förlags Ab Scriptum
                  Bo Kronqvist intervjuar kända författare från nejden

15 dec    Månadsmöte kl. 17               Julfest i Svenska gården
                 Vi firar en traditionella julfest med julgröt och trevligt program.
                 Lucia och tärnor, julbetraktelsen framförs av Jan-Erik Nyman.
                 Musikinslag av Mia Willnäs med Vestersundsby Spelmän och
                 Damkören. Diktläsning av Birgitta Cederberg
                 Anm. till Gurli Sjöberg, 040-751 8418 senast 10.12
                 Inträde 15 €/pers.